Visa allt om Kicki Björkvall Consulting AB
Visa allt om Kicki Björkvall Consulting AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 0 1 657 1 333 1 438
Övrig omsättning - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -21 1 544 17 5
Resultat efter finansnetto -19 1 547 18 13
Årets resultat -19 1 205 14 8
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 1 341 1 512 1 061 379
Tillgångar 1 341 1 512 1 061 379
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 009 1 278 72 58
Obeskattade reserver 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 331 235 988 321
Skulder och eget kapital 1 341 1 512 1 061 379
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - -
Löner till övriga anställda 0 - 949 846
Varav resultatlön till övriga anställda - - - -
Sociala kostnader 3 39 337 469
Utdelning till aktieägare 250 250 0 0
Omsättning 0 1 657 1 333 1 438
Nyckeltal
Antal anställda 0 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 1 657 1 333 1 438
Personalkostnader per anställd (tkr) - 39 1 286 1 321
Rörelseresultat, EBITDA -21 1 544 17 5
Nettoomsättningförändring -100,00% 24,31% -7,30% -%
Du Pont-modellen -% 102,31% 1,79% 3,69%
Vinstmarginal -% 93,36% 1,43% 0,97%
Bruttovinstmarginal -% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% 77,07% 5,48% 4,03%
Soliditet 75,24% 84,52% 6,79% 15,30%
Kassalikviditet 405,14% 643,40% 107,39% 118,07%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 13 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...