Visa allt om Prästgårdskliniken AB
Visa allt om Prästgårdskliniken AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 1 644 457 173 1 384
Övrig omsättning 5 - - -
Rörelseresultat (EBIT) -404 -200 92 260
Resultat efter finansnetto -404 -201 92 260
Årets resultat -217 -3 54 144
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 67 86 0 0
Omsättningstillgångar 1 184 1 456 1 464 1 538
Tillgångar 1 251 1 542 1 464 1 538
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 51 245 248 194
Obeskattade reserver 0 87 87 64
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 200 1 210 1 129 1 280
Skulder och eget kapital 1 251 1 542 1 464 1 538
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - -
Löner till övriga anställda 442 173 - 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - -
Sociala kostnader 184 106 - 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0
Omsättning 1 649 457 173 1 384
Nyckeltal
Antal anställda 1 2 - 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 644 229 - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 682 158 - -
Rörelseresultat, EBITDA -385 -192 92 260
Nettoomsättningförändring 259,74% 164,16% -87,50% -%
Du Pont-modellen -32,29% -12,97% 6,28% 16,91%
Vinstmarginal -24,57% -43,76% 53,18% 18,79%
Bruttovinstmarginal 99,03% 97,37% 100,00% 22,47%
Rörelsekapital/omsättning -0,97% 53,83% 193,64% 18,64%
Soliditet 4,08% 20,29% 21,58% 15,68%
Kassalikviditet 98,67% 120,33% 129,67% 120,16%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 13 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...