Visa allt om Anna Jakobsson Holding AB
Visa allt om Anna Jakobsson Holding AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08
Nettoomsättning 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -2 -7 -5 -11
Resultat efter finansnetto 10 20 32 1 747
Årets resultat 8 15 23 1 740
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 1 844 1 842 1 822 1 797
Tillgångar 1 844 1 842 1 822 1 797
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 837 1 829 1 813 1 790
Obeskattade reserver 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 7 13 8 7
Skulder och eget kapital 1 844 1 842 1 822 1 797
Löner & utdelning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -2 -7 -5 -11
Nettoomsättningförändring -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -%
Soliditet 99,62% 99,29% 99,51% 99,61%
Kassalikviditet 26 342,86% 14 169,23% 22 775,00% 25 671,43%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 10 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...