Visa allt om Elisso AB
Visa allt om Elisso AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 * 2014-12 2013-12 2012-12 *
Nettoomsättning - 158 192 -
Övrig omsättning - 10 - -
Rörelseresultat (EBIT) - 22 6 -
Resultat efter finansnetto - 22 6 -
Årets resultat - 17 5 -
Balansräkningar (tkr)
2015-12 * 2014-12 2013-12 2012-12 *
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital - 0 0 -
Anläggningstillgångar - 0 0 -
Omsättningstillgångar - 137 145 -
Tillgångar - 137 145 -
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital - 99 88 -
Obeskattade reserver - 14 14 -
Avsättningar (tkr) - 0 0 -
Långfristiga skulder - 0 0 -
Kortfristiga skulder - 24 42 -
Skulder och eget kapital - 137 145 -
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - -
Löner till övriga anställda - 19 38 -
Varav resultatlön till övriga anställda - - - -
Sociala kostnader - 6 12 -
Utdelning till aktieägare - 0 0 -
Omsättning - 168 192 -
Nyckeltal
Antal anställda - 1 1 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 158 192 -
Personalkostnader per anställd (tkr) - 37 51 -
Rörelseresultat, EBITDA - 22 6 -
Nettoomsättningförändring -% -17,71% -% -%
Du Pont-modellen -% 16,06% 4,14% -%
Vinstmarginal -% 13,92% 3,12% -%
Bruttovinstmarginal -% 76,58% 71,88% -%
Rörelsekapital/omsättning -% 71,52% 53,65% -%
Soliditet -% 80,23% 68,22% -%
Kassalikviditet -% 233,33% 152,38% -%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2015-12: Flera brister
Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2012-12: Flera brister
mer information

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...