Visa allt om Teknolaris AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08
Nettoomsättning 439 892 1 135 754
Övrig omsättning 56 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 27 191 167 8
Resultat efter finansnetto 27 192 166 8
Årets resultat 14 210 25 -24
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 381 363 295 100
Omsättningstillgångar 198 212 235 248
Tillgångar 578 575 529 348
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 74 261 51 26
Obeskattade reserver 13 0 109 18
Avsättningar (tkr) 270 286 174 62
Långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 221 29 195 242
Skulder och eget kapital 578 575 529 348
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
Löner till styrelse & VD - - 600 550
Varav tantiem till styrelse & VD - - 100 110
Löner till övriga anställda 131 312 0 -
Varav resultatlön till övriga anställda - - - -
Sociala kostnader 81 210 269 200
Utdelning till aktieägare 0 200 0 0
Omsättning 495 892 1 135 754
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 439 892 1 135 754
Personalkostnader per anställd (tkr) 214 524 790 667
Rörelseresultat, EBITDA 49 213 173 8
Nettoomsättningförändring -50,78% -21,41% 50,53% -%
Du Pont-modellen 4,67% 33,39% 31,57% 2,30%
Vinstmarginal 6,15% 21,52% 14,71% 1,06%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -5,24% 20,52% 3,52% 0,80%
Soliditet 14,56% 45,39% 24,83% 11,28%
Kassalikviditet 89,59% 731,03% 120,51% 102,48%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 10 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...