Visa allt om Teknolaris AB
Visa allt om Teknolaris AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08
Nettoomsättning 457 439 892 1 135 754
Övrig omsättning - 56 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 27 191 167 8
Resultat efter finansnetto 250 27 192 166 8
Årets resultat 253 14 210 25 -24
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 359 381 363 295 100
Omsättningstillgångar 415 198 212 235 248
Tillgångar 774 578 575 529 348
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 327 74 261 51 26
Obeskattade reserver 0 13 0 109 18
Avsättningar (tkr) 270 270 286 174 62
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 176 221 29 195 242
Skulder och eget kapital 774 578 575 529 348
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
Löner till styrelse & VD - - - 600 550
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 100 110
Löner till övriga anställda 120 131 312 0 -
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - -
Sociala kostnader 132 81 210 269 200
Utdelning till aktieägare 275 0 200 0 0
Omsättning 457 495 892 1 135 754
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 457 439 892 1 135 754
Personalkostnader per anställd (tkr) 252 214 524 790 667
Rörelseresultat, EBITDA 22 49 213 173 8
Nettoomsättningförändring 4,10% -50,78% -21,41% 50,53% -%
Du Pont-modellen 32,43% 4,67% 33,39% 31,57% 2,30%
Vinstmarginal 54,92% 6,15% 21,52% 14,71% 1,06%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 52,30% -5,24% 20,52% 3,52% 0,80%
Soliditet 42,25% 14,56% 45,39% 24,83% 11,28%
Kassalikviditet 235,80% 89,59% 731,03% 120,51% 102,48%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 10 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...