Visa allt om Nurettin AB
Visa allt om Nurettin AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 3 864 4 396 4 331 3 505
Övrig omsättning 2 172 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 2 407 400 181 41
Resultat efter finansnetto 2 398 395 181 39
Årets resultat 1 401 304 136 27
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 128 150 113
Omsättningstillgångar 2 777 762 467 487
Tillgångar 2 777 890 616 601
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 619 517 213 77
Obeskattade reserver 600 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 64 129
Kortfristiga skulder 558 372 340 395
Skulder och eget kapital 2 777 890 616 601
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - 218
Varav tantiem till styrelse & VD - - - -
Löner till övriga anställda 782 735 871 533
Varav resultatlön till övriga anställda - - - -
Sociala kostnader 238 377 246 183
Utdelning till aktieägare 500 300 0 0
Omsättning 6 036 4 396 4 331 3 505
Nyckeltal
Antal anställda 3 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 288 1 099 1 083 876
Personalkostnader per anställd (tkr) 340 281 305 245
Rörelseresultat, EBITDA 2 407 422 215 78
Nettoomsättningförändring -12,10% 1,50% 23,57% -%
Du Pont-modellen 86,68% 44,94% 29,55% 6,82%
Vinstmarginal 62,29% 9,10% 4,20% 1,17%
Bruttovinstmarginal 49,97% 50,34% 48,35% 46,50%
Rörelsekapital/omsättning 57,43% 8,87% 2,93% 2,62%
Soliditet 75,15% 58,09% 34,58% 12,81%
Kassalikviditet 497,67% 198,92% 121,47% 102,03%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...