Visa allt om MACLA Konsult AB
Visa allt om MACLA Konsult AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08
Nettoomsättning 374 304 185 172 191
Övrig omsättning - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 330 264 122 125 107
Resultat efter finansnetto 323 264 122 127 109
Årets resultat 183 154 70 66 57
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 96 66 47 0 0
Omsättningstillgångar 434 367 235 248 167
Tillgångar 530 434 282 248 167
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 233 204 120 123 107
Obeskattade reserver 244 160 94 63 29
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 52 69 68 63 31
Skulder och eget kapital 530 434 282 248 167
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 183 154 70 72 50
Omsättning 374 304 185 172 191
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 341 275 128 125 107
Nettoomsättningförändring 23,03% 64,32% 7,56% -9,95% -%
Du Pont-modellen 62,26% 60,83% 43,26% 51,21% 65,27%
Vinstmarginal 88,24% 86,84% 65,95% 73,84% 57,07%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 102,14% 98,03% 90,27% 107,56% 71,20%
Soliditet 79,87% 75,76% 68,55% 68,32% 76,87%
Kassalikviditet 834,62% 531,88% 345,59% 393,65% 538,71%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 10 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...