Visa allt om DINOL AB
Visa allt om DINOL AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2014-10 2013-10 2012-10
Nettoomsättning 9 935 7 515 7 508
Övrig omsättning 301 86 287
Rörelseresultat (EBIT) -266 89 19
Resultat efter finansnetto -282 77 0
Årets resultat -257 33 -4
Balansräkningar (tkr)
2014-10 2013-10 2012-10
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0
Anläggningstillgångar 293 83 137
Omsättningstillgångar 1 098 814 1 020
Tillgångar 1 391 898 1 158
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -16 169 46
Obeskattade reserver 0 25 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0
Långfristiga skulder 35 108 200
Kortfristiga skulder 1 372 595 911
Skulder och eget kapital 1 391 898 1 158
Löner & utdelning (tkr)
2014-10
2013-10
2012-10
Löner till styrelse & VD - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - -
Löner till övriga anställda 2 012 1 183 1 288
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - -
Sociala kostnader 562 237 451
Utdelning till aktieägare 0 0 0
Omsättning 10 236 7 601 7 795
Nyckeltal
Antal anställda 0 5 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 1 503 1 251
Personalkostnader per anställd (tkr) - 295 292
Rörelseresultat, EBITDA -220 114 42
Nettoomsättningförändring 32,20% 0,09% -%
Du Pont-modellen -19,12% 10,02% 1,64%
Vinstmarginal -2,68% 1,20% 0,25%
Bruttovinstmarginal 41,60% 38,78% 37,99%
Rörelsekapital/omsättning -2,76% 2,91% 1,45%
Soliditet -1,15% 20,87% 3,97%
Kassalikviditet 31,05% 29,08% 43,91%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...