Visa allt om Gyllensparven AB
Visa allt om Gyllensparven AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2011-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 0 0 -3 -3
Resultat efter finansnetto 0 0 0 -3 -3
Årets resultat 0 0 0 -3 -3
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 50 50 50 50 50
Omsättningstillgångar 0 0 0 0 0
Tillgångar 50 50 50 50 50
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 43 43 43 44 47
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 6 6 6 6 2
Kortfristiga skulder 1 1 1 1 1
Skulder och eget kapital 50 50 50 50 50
Löner & utdelning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2011-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - -
Sociala kostnader - 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 0 0 0 -3 -3
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -%
Soliditet 86,00% 86,00% 86,00% 88,00% 94,00%
Kassalikviditet 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Bokslutet 2011 är 2 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...