Visa allt om CO Industrial Management Consulting AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-04 2014-04 2013-04
Nettoomsättning 0 183 2 088
Övrig omsättning - - -
Rörelseresultat (EBIT) -84 101 1 181
Resultat efter finansnetto -68 123 1 197
Årets resultat 0 72 661
Balansräkningar (tkr)
2015-04 2014-04 2013-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0
Omsättningstillgångar 879 1 345 1 505
Tillgångar 879 1 345 1 505
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 334 490 711
Obeskattade reserver 262 330 299
Avsättningar (tkr) 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 284 525 494
Skulder och eget kapital 879 1 345 1 505
Löner & utdelning (tkr)
2015-04
2014-04
2013-04
Löner till styrelse & VD 0 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - -
Löner till övriga anställda 0 0 56
Varav resultatlön till övriga anställda - - -
Sociala kostnader 0 0 2
Utdelning till aktieägare 156 156 293
Omsättning 0 183 2 088
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - -
Rörelseresultat, EBITDA -84 101 1 181
Nettoomsättningförändring -100,00% -91,24% -%
Du Pont-modellen -% 9,29% 79,60%
Vinstmarginal -% 68,31% 57,38%
Bruttovinstmarginal -% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% 448,09% 48,42%
Soliditet 61,25% 55,57% 61,88%
Kassalikviditet 309,51% 256,19% 304,66%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...