Visa allt om CO Industrial Management Consulting AB
Visa allt om CO Industrial Management Consulting AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04
Nettoomsättning 0 0 183 2 088
Övrig omsättning 4 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 4 -84 101 1 181
Resultat efter finansnetto -6 -68 123 1 197
Årets resultat 0 0 72 661
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 634 879 1 345 1 505
Tillgångar 634 879 1 345 1 505
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 178 334 490 711
Obeskattade reserver 255 262 330 299
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 201 284 525 494
Skulder och eget kapital 634 879 1 345 1 505
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 56
Varav resultatlön till övriga anställda - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 2
Utdelning till aktieägare 128 156 156 293
Omsättning 4 0 183 2 088
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 4 -84 101 1 181
Nettoomsättningförändring -% -100,00% -91,24% -%
Du Pont-modellen -% -% 9,29% 79,60%
Vinstmarginal -% -% 68,31% 57,38%
Bruttovinstmarginal -% -% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% 448,09% 48,42%
Soliditet 59,45% 61,25% 55,57% 61,88%
Kassalikviditet 315,42% 309,51% 256,19% 304,66%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...