Visa allt om Träslöv mureri AB
Visa allt om Träslöv mureri AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 1 024 769 853 1 520
Övrig omsättning - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 23 47 29 131
Resultat efter finansnetto 24 47 29 131
Årets resultat 13 25 15 65
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 40 33 44 0
Omsättningstillgångar 310 272 168 206
Tillgångar 350 305 212 206
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 168 155 130 115
Obeskattade reserver 65 58 45 37
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 4 5
Kortfristiga skulder 117 92 33 50
Skulder och eget kapital 350 305 212 206
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - 518
Varav tantiem till styrelse & VD - - - -
Löner till övriga anställda 295 293 270 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - -
Sociala kostnader 107 105 97 188
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0
Omsättning 1 024 769 853 1 520
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 024 769 853 760
Personalkostnader per anställd (tkr) 406 398 368 360
Rörelseresultat, EBITDA 34 58 40 131
Nettoomsättningförändring 33,16% -9,85% -43,88% -%
Du Pont-modellen 6,57% 15,41% 13,68% 63,59%
Vinstmarginal 2,25% 6,11% 3,40% 8,62%
Bruttovinstmarginal 53,32% 73,08% 63,07% 70,00%
Rörelsekapital/omsättning 18,85% 23,41% 15,83% 10,26%
Soliditet 62,49% 65,65% 77,88% 69,06%
Kassalikviditet 264,96% 295,65% 509,09% 412,00%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 15 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...