Visa allt om Crocs Stores AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 6 777 10 369 9 142 2 638
Övrig omsättning - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -5 532 -1 198 -1 910 -4 316
Resultat efter finansnetto -5 540 -1 195 -1 950 -4 324
Årets resultat -5 540 -1 195 -1 950 -4 324
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 13 261 11 455 8 073 2 811
Omsättningstillgångar 1 576 2 440 1 901 1 672
Tillgångar 14 837 13 894 9 974 4 483
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 033 4 373 3 768 1 918
Obeskattade reserver 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0
Långfristiga skulder 11 885 7 684 4 687 671
Kortfristiga skulder 919 1 837 1 519 1 894
Skulder och eget kapital 14 837 13 894 9 974 4 483
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - -
Löner till övriga anställda 3 432 3 875 3 832 1 889
Varav resultatlön till övriga anställda - - - -
Sociala kostnader 1 703 1 607 1 047 595
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0
Omsättning 6 777 10 369 9 142 2 638
Nyckeltal
Antal anställda 8 8 8 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) 847 1 296 1 143 330
Personalkostnader per anställd (tkr) 609 667 711 374
Rörelseresultat, EBITDA -4 920 -586 -1 297 -4 013
Nettoomsättningförändring -34,64% 13,42% 246,55% -%
Du Pont-modellen -37,28% -8,60% -19,12% -96,25%
Vinstmarginal -81,61% -11,52% -20,86% -163,57%
Bruttovinstmarginal 73,29% 83,87% 81,80% 78,51%
Rörelsekapital/omsättning 9,69% 5,82% 4,18% -8,42%
Soliditet 13,70% 31,47% 37,78% 42,78%
Kassalikviditet 171,49% 103,48% 95,19% 69,22%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 15 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...