Visa allt om Crocs Stores AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 10 369 9 142 2 638
Övrig omsättning - - -
Rörelseresultat (EBIT) -1 198 -1 910 -4 316
Resultat efter finansnetto -1 195 -1 950 -4 324
Årets resultat -1 195 -1 950 -4 324
Balansräkningar (tkr)
2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0
Anläggningstillgångar 11 455 8 073 2 811
Omsättningstillgångar 2 440 1 901 1 672
Tillgångar 13 894 9 974 4 483
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 373 3 768 1 918
Obeskattade reserver 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0
Långfristiga skulder 7 684 4 687 671
Kortfristiga skulder 1 837 1 519 1 894
Skulder och eget kapital 13 894 9 974 4 483
Löner & utdelning (tkr)
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - -
Löner till övriga anställda 3 875 3 832 1 889
Varav resultatlön till övriga anställda - - -
Sociala kostnader 1 607 1 047 595
Utdelning till aktieägare 0 0 0
Omsättning 10 369 9 142 2 638
Nyckeltal
Antal anställda 8 8 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 296 1 143 330
Personalkostnader per anställd (tkr) 667 711 374
Rörelseresultat, EBITDA -586 -1 297 -4 013
Nettoomsättningförändring 13,42% 246,55% -%
Du Pont-modellen -8,60% -19,12% -96,25%
Vinstmarginal -11,52% -20,86% -163,57%
Bruttovinstmarginal 83,87% 81,80% 78,51%
Rörelsekapital/omsättning 5,82% 4,18% -8,42%
Soliditet 31,47% 37,78% 42,78%
Kassalikviditet 103,48% 95,19% 69,22%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...