Visa allt om Liliumaccipiter Invest AB
Visa allt om Liliumaccipiter Invest AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0
Övrig omsättning 180 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -33 -461 -147 -72 -12
Resultat efter finansnetto 9 668 12 228 15 458 12 320 7 141
Årets resultat 9 668 12 228 15 458 12 320 7 141
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 13 600 11 494 5 512 2 394 66
Omsättningstillgångar 8 094 10 777 13 609 10 191 7 200
Tillgångar 21 693 22 271 19 121 12 586 7 266
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 21 614 22 196 18 969 12 511 7 191
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 79 75 153 75 75
Skulder och eget kapital 21 693 22 271 19 121 12 586 7 266
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 8 000 8 000 9 000 9 000 7 000
Omsättning 180 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -33 -461 -147 -72 -12
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -%
Soliditet 99,64% 99,66% 99,21% 99,40% 98,97%
Kassalikviditet 10 245,57% 14 369,33% 8 894,77% 13 588,00% 9 600,00%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 15 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...