Visa allt om Medvaria AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 0 233 256 338
Övrig omsättning - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -9 172 206 252
Resultat efter finansnetto -9 173 208 255
Årets resultat 81 100 122 143
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 196 421 380 298
Tillgångar 196 421 380 298
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 131 150 172 193
Obeskattade reserver 44 157 113 61
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 21 114 95 44
Skulder och eget kapital 196 421 380 298
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - 0 0
Löner till övriga anställda 0 - 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - 0 0
Sociala kostnader 0 - 0 0
Utdelning till aktieägare 81 100 122 143
Omsättning 0 233 256 338
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 233 256 338
Personalkostnader per anställd (tkr) - 14 3 6
Rörelseresultat, EBITDA -9 172 206 252
Nettoomsättningförändring -100,00% -8,98% -24,26% -%
Du Pont-modellen -% 41,09% 54,74% 85,57%
Vinstmarginal -% 74,25% 81,25% 75,44%
Bruttovinstmarginal -% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% 131,76% 111,33% 75,15%
Soliditet 84,35% 64,72% 68,46% 79,85%
Kassalikviditet 933,33% 369,30% 400,00% 677,27%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 15 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...