Visa allt om JAKAMA 17 AB
Visa allt om JAKAMA 17 AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 11 935 18 986 19 112 17 802
Övrig omsättning 1 324 537 63 56
Rörelseresultat (EBIT) 988 541 17 241
Resultat efter finansnetto 979 528 -1 236
Årets resultat 611 329 3 65
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 295 398 531
Omsättningstillgångar 4 779 7 603 6 721 6 823
Tillgångar 4 779 7 898 7 119 7 355
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 058 447 118 115
Obeskattade reserver 437 242 138 146
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 3 285 7 209 6 864 7 094
Skulder och eget kapital 4 779 7 898 7 119 7 355
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD 0 - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - -
Löner till övriga anställda 1 230 2 797 2 649 2 529
Varav resultatlön till övriga anställda - - - -
Sociala kostnader 575 912 879 829
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0
Omsättning 13 259 19 523 19 175 17 858
Nyckeltal
Antal anställda 5 9 9 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 387 2 110 2 124 2 225
Personalkostnader per anställd (tkr) 396 400 374 414
Rörelseresultat, EBITDA 1 073 677 150 374
Nettoomsättningförändring -37,14% -0,66% 7,36% -%
Du Pont-modellen 20,69% 6,89% 0,32% 3,37%
Vinstmarginal 8,29% 2,87% 0,12% 1,39%
Bruttovinstmarginal 36,61% 40,89% 38,31% 39,93%
Rörelsekapital/omsättning 12,52% 2,08% -0,75% -1,52%
Soliditet 29,27% 8,05% 3,17% 3,03%
Kassalikviditet 145,48% 43,63% 32,07% 33,03%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 15 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...