Visa allt om Häggatorp Förvaltnings AB
Visa allt om Häggatorp Förvaltnings AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 870 622 600 632
Övrig omsättning - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 532 250 459 488
Resultat efter finansnetto 416 108 301 306
Årets resultat 246 202 176 168
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 481 2 589 2 697 2 806
Omsättningstillgångar 648 717 633 568
Tillgångar 3 129 3 306 3 330 3 373
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 459 646 444 268
Obeskattade reserver 100 0 152 77
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 380 2 488 2 596 2 704
Kortfristiga skulder 190 171 139 324
Skulder och eget kapital 3 129 3 306 3 330 3 373
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 - 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - -
Sociala kostnader 0 0 - 0
Utdelning till aktieägare 160 0 0 0
Omsättning 870 622 600 632
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 640 356 567 602
Nettoomsättningförändring 39,87% 3,67% -5,06% -%
Du Pont-modellen 17,03% 7,68% 13,93% 14,50%
Vinstmarginal 61,26% 40,84% 77,33% 77,37%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 52,64% 87,78% 82,33% 38,61%
Soliditet 17,16% 19,54% 16,89% 9,63%
Kassalikviditet 341,05% 419,30% 455,40% 175,31%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 15 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...