Visa allt om Salong Familypoint AB
Visa allt om Salong Familypoint AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 711 806 1 058 900
Övrig omsättning - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 -25 67 20
Resultat efter finansnetto 0 -25 67 21
Årets resultat 0 -25 53 15
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 23 23 0 0
Omsättningstillgångar 232 188 376 216
Tillgångar 255 210 376 216
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 93 93 118 65
Obeskattade reserver 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0
Långfristiga skulder 77 0 9 2
Kortfristiga skulder 85 117 249 149
Skulder och eget kapital 255 210 376 216
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 295
Varav tantiem till styrelse & VD - - - -
Löner till övriga anställda 305 387 299 8
Varav resultatlön till övriga anställda - - - -
Sociala kostnader 97 116 92 96
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0
Omsättning 711 806 1 058 900
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 356 403 529 900
Personalkostnader per anställd (tkr) 214 251 196 415
Rörelseresultat, EBITDA 0 -25 67 20
Nettoomsättningförändring -11,79% -23,82% 17,56% -%
Du Pont-modellen 0,00% -11,90% 17,82% 10,19%
Vinstmarginal 0,00% -3,10% 6,33% 2,44%
Bruttovinstmarginal 92,41% 91,44% 66,35% 63,89%
Rörelsekapital/omsättning 20,68% 8,81% 12,00% 7,44%
Soliditet 36,47% 44,29% 31,38% 30,09%
Kassalikviditet 272,94% 160,68% 151,00% 144,97%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 15 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...