Visa allt om Value at Work AB
Visa allt om Value at Work AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-03 2015-03 2014-03 2013-03
Nettoomsättning 1 094 632 200 1 759
Övrig omsättning - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 425 210 -393 514
Resultat efter finansnetto 424 210 -393 515
Årets resultat 261 210 -264 285
Balansräkningar (tkr)
2016-03 2015-03 2014-03 2013-03
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 70 50 50 150
Omsättningstillgångar 723 347 113 478
Tillgångar 793 397 163 628
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 541 280 71 335
Obeskattade reserver 98 0 0 129
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 154 117 92 164
Skulder och eget kapital 793 397 163 628
Löner & utdelning (tkr)
2016-03
2015-03
2014-03
2013-03
Löner till styrelse & VD 243 - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - -
Löner till övriga anställda 0 90 171 495
Varav resultatlön till övriga anställda - - - -
Sociala kostnader 177 129 154 233
Utdelning till aktieägare 50 0 0 0
Omsättning 1 094 632 200 1 759
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 094 632 200 1 759
Personalkostnader per anställd (tkr) 426 225 331 1 081
Rörelseresultat, EBITDA 425 210 -393 514
Nettoomsättningförändring 73,10% 216,00% -88,63% -%
Du Pont-modellen 53,59% 52,90% -241,10% 82,17%
Vinstmarginal 38,85% 33,23% -196,50% 29,33%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 52,01% 36,39% 10,50% 17,85%
Soliditet 77,86% 70,53% 43,56% 68,48%
Kassalikviditet 469,48% 296,58% 122,83% 291,46%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...