Visa allt om aveproduktion i Örebro AB
Visa allt om aveproduktion i Örebro AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04
Nettoomsättning 1 064 718 824 981 583
Övrig omsättning - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -52 143 36 53 192
Resultat efter finansnetto -56 143 34 56 192
Årets resultat 40 80 18 30 104
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 25 25 35 22 33
Omsättningstillgångar 502 447 304 366 263
Tillgångar 527 472 338 387 297
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 266 226 146 128 154
Obeskattade reserver 0 112 74 64 49
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 261 135 119 195 94
Skulder och eget kapital 527 472 338 387 297
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
Löner till styrelse & VD - - 114 194 78
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - -
Löner till övriga anställda 185 62 19 27 12
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - -
Sociala kostnader 71 32 65 83 30
Utdelning till aktieägare 35 0 0 0 0
Omsättning 1 064 718 824 981 583
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 064 718 824 491 292
Personalkostnader per anställd (tkr) 258 100 201 152 60
Rörelseresultat, EBITDA -52 143 36 53 192
Nettoomsättningförändring 48,19% -12,86% -16,00% 68,27% -%
Du Pont-modellen -9,87% 30,30% 10,65% 14,73% 64,65%
Vinstmarginal -4,89% 19,92% 4,37% 5,81% 32,93%
Bruttovinstmarginal 100,00% 72,98% 72,09% 70,03% 81,13%
Rörelsekapital/omsättning 22,65% 43,45% 22,45% 17,43% 28,99%
Soliditet 50,47% 66,39% 60,27% 45,26% 64,01%
Kassalikviditet 192,34% 331,11% 255,46% 187,69% 279,79%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...