Visa allt om Milijanas Salong i Växjö AB
Visa allt om Milijanas Salong i Växjö AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08
Nettoomsättning 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -5 -4 -4 -6
Resultat efter finansnetto 198 -148 287 47
Årets resultat 154 183 125 47
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 120 120 250 350
Omsättningstillgångar 923 780 299 76
Tillgångar 1 043 900 549 426
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 210 305 222 97
Obeskattade reserver 180 180 90 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 653 414 236 329
Skulder och eget kapital 1 043 900 549 426
Löner & utdelning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 150 250 100 0
Omsättning 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -5 -4 -4 -6
Nettoomsättningförändring -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -%
Soliditet 33,60% 49,49% 52,52% 22,77%
Kassalikviditet 141,35% 188,41% 126,69% 23,10%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...