Visa allt om Cosmetic 3D Beauty house AB
Visa allt om Cosmetic 3D Beauty house AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 570 399 0 0
Övrig omsättning - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -26 11 0 -2
Resultat efter finansnetto -26 11 -1 -3
Årets resultat -26 9 -1 -3
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 38 48 0 0
Omsättningstillgångar 28 65 46 49
Tillgångar 66 113 46 49
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 28 55 46 47
Obeskattade reserver 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0
Långfristiga skulder 8 43 0 0
Kortfristiga skulder 29 16 0 2
Skulder och eget kapital 66 113 46 49
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12 2012-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - -
Löner till övriga anställda 237 170 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - -
Sociala kostnader 52 28 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0
Omsättning 570 399 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 0 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) 285 200 - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 145 99 - -
Rörelseresultat, EBITDA -16 23 0 -2
Nettoomsättningförändring 42,86% -% -% -%
Du Pont-modellen -39,39% 9,73% -% -%
Vinstmarginal -4,56% 2,76% -% -%
Bruttovinstmarginal 74,91% 66,92% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -0,18% 12,28% -% -%
Soliditet 42,42% 48,67% 100,00% 95,92%
Kassalikviditet 96,55% 300,00% -% 2 450,00%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...