Visa allt om Eurotema Holding AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12
Nettoomsättning 89 713
Övrig omsättning 278
Rörelseresultat (EBIT) 11 137
Resultat efter finansnetto 10 618
Årets resultat 8 019
Balansräkningar (tkr)
2015-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0
Anläggningstillgångar 6 284
Omsättningstillgångar 40 985
Tillgångar 47 269
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 40 122
Minoritetsintressen 0
Avsättningar (tkr) 2 352
Långfristiga skulder 0
Kortfristiga skulder 4 795
Skulder och eget kapital 47 269
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
Löner till styrelse & VD -
Varav tantiem till styrelse & VD -
Löner till övriga anställda 4 258
Varav resultatlön till övriga anställda -
Sociala kostnader 1 932
Utdelning till aktieägare 0
Omsättning 89 991
Nyckeltal
Antal anställda 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) 17 943
Personalkostnader per anställd (tkr) 1 245
Rörelseresultat, EBITDA 11 601
Nettoomsättningförändring -%
Du Pont-modellen 22,47%
Vinstmarginal 11,84%
Bruttovinstmarginal 26,77%
Rörelsekapital/omsättning 40,34%
Soliditet 84,88%
Kassalikviditet 666,40%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 0 0 0 0
Övrig omsättning - 62 - -
Rörelseresultat (EBIT) -217 -20 -15 -11
Resultat efter finansnetto 4 421 5 286 9 985 9 989
Årets resultat 4 421 5 286 9 985 9 989
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 676 1 526 1 126 213
Omsättningstillgångar 23 066 19 395 16 909 10 050
Tillgångar 23 742 20 920 18 034 10 263
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 23 731 20 910 18 024 10 039
Obeskattade reserver 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 11 10 10 224
Skulder och eget kapital 23 742 20 920 18 034 10 263
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12 2012-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - -
Löner till övriga anställda - - 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - -
Sociala kostnader 0 - 0 0
Utdelning till aktieägare 1 900 0 2 400 2 000
Omsättning 0 62 0 0
Nyckeltal
Antal anställda - - 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -217 -20 -15 -11
Nettoomsättningförändring -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -%
Soliditet 99,95% 99,95% 99,94% 97,82%
Kassalikviditet 209 690,91% 193 950,00% 169 090,00% 4 486,61%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...