Visa allt om Zahgana AB
Visa allt om Zahgana AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2013-12 2012-12
Nettoomsättning 0 0
Övrig omsättning - -
Rörelseresultat (EBIT) -41 -9
Resultat efter finansnetto -41 -9
Årets resultat -41 -9
Balansräkningar (tkr)
2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0
Anläggningstillgångar 0 0
Omsättningstillgångar 0 38
Tillgångar 0 38
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 0 41
Obeskattade reserver 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0
Långfristiga skulder 0 -3
Kortfristiga skulder 0 0
Skulder och eget kapital 0 38
Löner & utdelning (tkr)
2013-12 2012-12
Löner till styrelse & VD - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0
Löner till övriga anställda - 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0
Sociala kostnader - 0
Utdelning till aktieägare 0 0
Omsättning 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - -
Rörelseresultat, EBITDA -41 -9
Nettoomsättningförändring -% -%
Du Pont-modellen -% -%
Vinstmarginal -% -%
Bruttovinstmarginal -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -%
Soliditet -% 107,89%
Kassalikviditet -% -%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...