Visa allt om Taranis AB
Visa allt om Taranis AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-08 2012-08
Nettoomsättning 474 556 341 915
Övrig omsättning - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 45 317 -9 661
Resultat efter finansnetto 42 315 5 661
Årets resultat -8 149 3 365
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-08 2012-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 907 525 125 125
Omsättningstillgångar 243 354 628 914
Tillgångar 1 150 879 753 1 039
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 110 268 118 415
Obeskattade reserver 210 225 165 165
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 830 386 470 459
Skulder och eget kapital 1 150 879 753 1 039
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-08
2012-08
Löner till styrelse & VD - - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - -
Löner till övriga anställda - - 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - -
Sociala kostnader - - 0 0
Utdelning till aktieägare 0 150 0 300
Omsättning 474 556 341 915
Nyckeltal
Antal anställda - - 0 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - 915
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - 2
Rörelseresultat, EBITDA 83 317 -9 661
Nettoomsättningförändring -14,75% 63,05% -62,73% -%
Du Pont-modellen 3,91% 36,29% 0,66% 63,62%
Vinstmarginal 9,49% 57,37% 1,47% 72,24%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -123,84% -5,76% 46,33% 49,73%
Soliditet 23,81% 50,46% 31,82% 51,65%
Kassalikviditet 29,28% 91,71% 133,62% 199,13%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...