Visa allt om nordmena consulting AB
Visa allt om nordmena consulting AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 174 308 0 0
Övrig omsättning 10 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 5 125 -9 -43
Resultat efter finansnetto 5 125 -9 -43
Årets resultat 4 97 -9 -43
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 446 614 473 50
Tillgångar 446 614 473 50
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 124 120 23 32
Obeskattade reserver 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 322 494 450 18
Skulder och eget kapital 446 614 473 50
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12 2012-12
Löner till styrelse & VD - - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - -
Löner till övriga anställda - - - 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - -
Sociala kostnader - - - 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0
Omsättning 184 308 0 0
Nyckeltal
Antal anställda - 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 308 - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 5 125 -9 -43
Nettoomsättningförändring -43,51% -% -% -%
Du Pont-modellen 1,12% 20,36% -% -%
Vinstmarginal 2,87% 40,58% -% -%
Bruttovinstmarginal 54,60% 100,00% -% -%
Rörelsekapital/omsättning 71,26% 38,96% -% -%
Soliditet 27,80% 19,54% 4,86% 64,00%
Kassalikviditet 138,51% 124,29% 105,11% 277,78%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...