Visa allt om SMÅLAND FASTIGHETS INVEST AB
Visa allt om SMÅLAND FASTIGHETS INVEST AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 0 60 60 5
Övrig omsättning - 87 - -
Rörelseresultat (EBIT) -223 76 11 -159
Resultat efter finansnetto -245 54 -10 -184
Årets resultat -2 32 18 -20
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 388 535 751 766
Omsättningstillgångar 229 748 19 172
Tillgångar 617 1 283 770 938
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 78 80 48 30
Obeskattade reserver 0 14 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0
Långfristiga skulder 388 1 007 379 423
Kortfristiga skulder 152 183 342 484
Skulder och eget kapital 617 1 283 770 938
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - -
Sociala kostnader 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0
Omsättning 0 147 60 5
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -218 90 26 -146
Nettoomsättningförändring -100,00% 0,00% 1 100,00% -%
Du Pont-modellen -% 5,92% 1,43% -16,95%
Vinstmarginal -% 126,67% 18,33% -3 180,00%
Bruttovinstmarginal -% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% 941,67% -538,33% -6 240,00%
Soliditet 12,64% 7,09% 6,23% 3,20%
Kassalikviditet 150,66% 408,74% 5,56% 35,54%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 17 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...