Visa allt om Hemfosa Uddevalla Teti AB
Visa allt om Hemfosa Uddevalla Teti AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 13 436 0 0 1 334 1 695
Övrig omsättning - 317 342 659 -
Rörelseresultat (EBIT) 9 116 -40 -165 1 090 1 219
Resultat efter finansnetto 4 406 652 366 -572 -28
Årets resultat 422 699 376 -193 -17
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 132 910 50 50 50 128 090
Omsättningstillgångar 7 161 784 660 2 734 8 900
Tillgångar 140 071 834 710 2 784 136 990
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 173 834 485 932 62
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 744 0 0 0 0
Långfristiga skulder 95 000 0 0 0 127 676
Kortfristiga skulder 42 154 0 225 1 852 9 252
Skulder och eget kapital 140 071 834 710 2 784 136 990
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - -
Sociala kostnader 0 - 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 700 350 881 0
Omsättning 13 436 317 342 1 993 1 695
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 10 617 -40 -165 1 172 1 364
Nettoomsättningförändring -% -% -100,00% -21,30% -%
Du Pont-modellen 6,51% -% -% 39,40% 0,89%
Vinstmarginal 67,85% -% -% 82,23% 71,92%
Bruttovinstmarginal 100,00% -% -% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -260,44% -% -% 66,12% -20,77%
Soliditet 1,55% 100,00% 68,31% 33,48% 0,05%
Kassalikviditet 16,99% -% 293,33% 147,62% 96,20%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 5 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...