Visa allt om Vallsta Vindkraft AB
Visa allt om Vallsta Vindkraft AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 0 0 21 0 0
Övrig omsättning - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -25 -1 782 -8 -7 -2
Resultat efter finansnetto -26 -1 782 -8 -7 -2
Årets resultat -26 -1 782 -8 -7 -2
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 1 33 1 678 1 529 920
Tillgångar 1 33 1 678 1 529 920
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -375 -349 33 41 48
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 238 178 1 548 1 200 713
Kortfristiga skulder 139 204 97 288 160
Skulder och eget kapital 1 33 1 678 1 529 920
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12
2013-12
2012-12 2011-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 21 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -25 -1 782 -8 -7 -2
Nettoomsättningförändring -% -100,00% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -0,48% -% -%
Vinstmarginal -% -% -38,10% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% 0,00% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% 7 528,57% -% -%
Soliditet -37 500,00% -1 057,58% 1,97% 2,68% 5,22%
Kassalikviditet 0,72% 16,18% 107,22% 76,04% 185,00%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 7 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...