Visa allt om Scain advisers Europe AB
Visa allt om Scain advisers Europe AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-06 2013-06 2012-06
Nettoomsättning 3 413 0 - -
Övrig omsättning - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -10 0 - -
Resultat efter finansnetto -10 0 - -
Årets resultat -10 0 - -
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-06 2013-06 2012-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 - -
Anläggningstillgångar 0 0 - -
Omsättningstillgångar 152 0 - -
Tillgångar 152 0 - -
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 40 0 - -
Obeskattade reserver 0 0 - -
Avsättningar (tkr) 0 0 - -
Långfristiga skulder 0 0 - -
Kortfristiga skulder 113 0 - -
Skulder och eget kapital 152 0 - -
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-06 2013-06 2012-06
Löner till styrelse & VD - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - -
Löner till övriga anställda - - - -
Varav resultatlön till övriga anställda - - - -
Sociala kostnader 0 - - -
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0
Omsättning 3 413 0 - -
Nyckeltal
Antal anställda - - - -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -10 0 0 0
Nettoomsättningförändring -% -% -% -%
Du Pont-modellen -6,58% -% -% -%
Vinstmarginal -0,29% -% -% -%
Bruttovinstmarginal 2,99% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning 1,14% -% -% -%
Soliditet 26,32% -% -% -%
Kassalikviditet 134,51% -% -% -%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Bokslutet 2012 är 11 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...