Visa allt om Scain advisers Europe AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-06 2013-06 2012-06
Nettoomsättning 3 413 0 - -
Övrig omsättning - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -10 0 - -
Resultat efter finansnetto -10 0 - -
Årets resultat -10 0 - -
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-06 2013-06 2012-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 - -
Anläggningstillgångar 0 0 - -
Omsättningstillgångar 152 0 - -
Tillgångar 152 0 - -
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 40 0 - -
Obeskattade reserver 0 0 - -
Avsättningar (tkr) 0 0 - -
Långfristiga skulder 0 0 - -
Kortfristiga skulder 113 0 - -
Skulder och eget kapital 152 0 - -
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-06 2013-06 2012-06
Löner till styrelse & VD - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - -
Löner till övriga anställda - - - -
Varav resultatlön till övriga anställda - - - -
Sociala kostnader 0 - - -
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0
Omsättning 3 413 0 - -
Nyckeltal
Antal anställda - - - -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -10 0 0 0
Nettoomsättningförändring -% -% -% -%
Du Pont-modellen -6,58% -% -% -%
Vinstmarginal -0,29% -% -% -%
Bruttovinstmarginal 2,99% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning 1,14% -% -% -%
Soliditet 26,32% -% -% -%
Kassalikviditet 134,51% -% -% -%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...