Visa allt om Servicebolaget i Älmhult AB
Visa allt om Servicebolaget i Älmhult AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04
Nettoomsättning 314 362 125 90 0
Övrig omsättning - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -20 57 -22 14 -49
Resultat efter finansnetto -20 57 -22 14 -49
Årets resultat -20 56 -22 14 -49
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 51 71 46 32 9
Tillgångar 51 71 46 32 9
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 29 49 -7 15 1
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 17 0 49 0 0
Kortfristiga skulder 5 22 3 17 8
Skulder och eget kapital 51 71 46 32 9
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - -
Löner till övriga anställda 182 202 29 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - -
Sociala kostnader 57 64 9 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0
Omsättning 314 362 125 90 0
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 - 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 314 362 - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 278 273 - - -
Rörelseresultat, EBITDA -20 57 -22 14 -49
Nettoomsättningförändring -13,26% 189,60% 38,89% -% -%
Du Pont-modellen -39,22% 80,28% -47,83% 43,75% -%
Vinstmarginal -6,37% 15,75% -17,60% 15,56% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -%
Rörelsekapital/omsättning 14,65% 13,54% 34,40% 16,67% -%
Soliditet 56,86% 69,01% -15,22% 46,88% 11,11%
Kassalikviditet 1 020,00% 322,73% 1 533,33% 188,24% 112,50%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 9 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...