Visa allt om Singulator AB
Visa allt om Singulator AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 570 480 277 202
Övrig omsättning - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 43 -23 -3 -117
Resultat efter finansnetto 43 -24 79 59
Årets resultat 31 -31 77 59
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 165 115 50 50
Omsättningstillgångar 105 123 171 127
Tillgångar 270 238 221 177
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 186 155 186 109
Obeskattade reserver 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 84 83 35 68
Skulder och eget kapital 270 238 221 177
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - -
Löner till övriga anställda 269 243 80 67
Varav resultatlön till övriga anställda - - - -
Sociala kostnader 84 76 25 20
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0
Omsättning 570 480 277 202
Nyckeltal
Antal anställda 2 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 285 480 277 202
Personalkostnader per anställd (tkr) 209 343 173 178
Rörelseresultat, EBITDA 43 -23 -3 -117
Nettoomsättningförändring 18,75% 73,29% 37,13% -%
Du Pont-modellen 15,93% -9,66% 36,20% 33,33%
Vinstmarginal 7,54% -4,79% 28,88% 29,21%
Bruttovinstmarginal 98,60% 99,38% 99,64% 99,01%
Rörelsekapital/omsättning 3,68% 8,33% 49,10% 29,21%
Soliditet 68,89% 65,13% 84,16% 61,58%
Kassalikviditet 125,00% 148,19% 488,57% 186,76%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 17 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...