Visa allt om Linnéfastigheter 2012 AB
Visa allt om Linnéfastigheter 2012 AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 0 0 0 0
Övrig omsättning - - 1 -
Rörelseresultat (EBIT) -24 -1 0 -7
Resultat efter finansnetto 3 0 0 -7
Årets resultat 3 0 0 -7
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 8 015 8 015 8 015 0
Omsättningstillgångar 348 361 305 45
Tillgångar 8 362 8 376 8 319 45
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 45 42 43 43
Obeskattade reserver 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0
Långfristiga skulder 8 000 8 000 8 000 0
Kortfristiga skulder 317 334 277 2
Skulder och eget kapital 8 362 8 376 8 319 45
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0
Omsättning 0 0 1 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -24 -1 0 -7
Nettoomsättningförändring -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -%
Soliditet 0,54% 0,50% 0,52% 95,56%
Kassalikviditet 109,78% 108,08% 110,11% 2 250,00%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 17 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...