Visa allt om Tulia Krejaren AB
Visa allt om Tulia Krejaren AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 6 530 6 488 6 400 6 240 0
Övrig omsättning - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 4 518 4 519 4 398 4 346 0
Resultat efter finansnetto 2 770 1 580 1 158 404 -1 213
Årets resultat -135 -154 -113 553 0
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 116 823 117 736 118 648 119 561 65 077
Omsättningstillgångar 20 30 30 38 0
Tillgångar 116 843 117 766 118 678 119 599 65 077
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 15 451 15 586 12 376 12 489 50
Obeskattade reserver 769 769 769 769 0
Avsättningar (tkr) 0 0 3 365 3 394 0
Långfristiga skulder 83 420 83 420 79 820 80 540 53 799
Kortfristiga skulder 17 203 17 991 22 348 22 407 11 228
Skulder och eget kapital 116 843 117 766 118 678 119 599 65 077
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - - 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - -
Sociala kostnader 0 - - 0 0
Utdelning till aktieägare 1 000 0 0 0 0
Omsättning 6 530 6 488 6 400 6 240 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 - - 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 5 431 5 432 4 921 5 259 0
Nettoomsättningförändring 0,65% 1,38% 2,56% -% -%
Du Pont-modellen 3,88% 3,84% 3,71% 3,83% -%
Vinstmarginal 69,34% 69,65% 68,83% 73,41% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 68,72% 100,00% -%
Rörelsekapital/omsättning -263,14% -276,83% -348,72% -358,48% -%
Soliditet 13,74% 13,74% 10,93% 10,92% 0,08%
Kassalikviditet 0,12% 0,17% 0,13% 0,17% 0,00%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 5 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...