Visa allt om swed bemanning AB
Visa allt om swed bemanning AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 0 0 1 1 620
Övrig omsättning - - 116 217
Rörelseresultat (EBIT) 0 0 66 -191
Resultat efter finansnetto 0 0 66 -191
Årets resultat 0 0 66 -191
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 111 50
Omsättningstillgångar 50 0 19 457
Tillgångar 50 0 131 507
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 50 0 125 59
Obeskattade reserver 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 429
Kortfristiga skulder 0 0 6 19
Skulder och eget kapital 50 0 131 507
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - -
Löner till övriga anställda - - - 331
Varav resultatlön till övriga anställda - - - -
Sociala kostnader 0 - - 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0
Omsättning 0 0 117 1 837
Nyckeltal
Antal anställda - - - 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - 1 620
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - 442
Rörelseresultat, EBITDA 0 0 66 -78
Nettoomsättningförändring -% -100,00% -99,94% -%
Du Pont-modellen -% -% 50,38% -37,67%
Vinstmarginal -% -% 6 600,00% -11,79%
Bruttovinstmarginal -% -% 100,00% 68,40%
Rörelsekapital/omsättning -% -% 1 300,00% 27,04%
Soliditet 100,00% -% 95,42% 11,64%
Kassalikviditet -% -% 316,67% 2 405,26%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 17 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...