Visa allt om soukra bygg service AB
Visa allt om soukra bygg service AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-11 2014-11 2013-11 2012-11
Nettoomsättning 6 045 4 072 2 831 2 422
Övrig omsättning - - 28 106
Rörelseresultat (EBIT) -107 38 242 445
Resultat efter finansnetto -184 5 241 445
Årets resultat -69 -1 173 238
Balansräkningar (tkr)
2015-11 2014-11 2013-11 2012-11
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 229 250 150 0
Omsättningstillgångar 1 823 1 401 1 079 694
Tillgångar 2 053 1 652 1 229 694
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 98 167 318 288
Obeskattade reserver 0 115 115 115
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0
Långfristiga skulder 84 126 168 0
Kortfristiga skulder 1 870 1 243 627 291
Skulder och eget kapital 2 053 1 652 1 229 694
Löner & utdelning (tkr)
2015-11
2014-11
2013-11
2012-11
Löner till styrelse & VD - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - -
Löner till övriga anställda 1 415 860 1 019 885
Varav resultatlön till övriga anställda - - - -
Sociala kostnader 459 265 255 278
Utdelning till aktieägare 0 0 150 143
Omsättning 6 045 4 072 2 859 2 528
Nyckeltal
Antal anställda 7 4 4 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 864 1 018 708 807
Personalkostnader per anställd (tkr) 228 273 319 405
Rörelseresultat, EBITDA -86 58 242 445
Nettoomsättningförändring 48,45% 43,84% 16,89% -%
Du Pont-modellen -5,21% 2,30% 19,69% 64,12%
Vinstmarginal -1,77% 0,93% 8,55% 18,37%
Bruttovinstmarginal 44,17% 55,06% 71,60% 78,24%
Rörelsekapital/omsättning -0,78% 3,88% 15,97% 16,64%
Soliditet 4,77% 15,54% 32,77% 53,71%
Kassalikviditet 94,01% 107,88% 172,09% 238,49%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...