Visa allt om Ursidae Livs AB
Visa allt om Ursidae Livs AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2013-08 2012-08
Nettoomsättning 14 608 11 586
Övrig omsättning - -
Rörelseresultat (EBIT) -193 681
Resultat efter finansnetto -221 645
Årets resultat -208 345
Balansräkningar (tkr)
2013-08 2012-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0
Anläggningstillgångar 449 434
Omsättningstillgångar 1 632 2 152
Tillgångar 2 082 2 585
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 237 445
Obeskattade reserver 160 173
Avsättningar (tkr) 0 0
Långfristiga skulder 327 455
Kortfristiga skulder 1 359 1 513
Skulder och eget kapital 2 082 2 585
Löner & utdelning (tkr)
2013-08
2012-08
Löner till styrelse & VD 171 75
Varav tantiem till styrelse & VD - -
Löner till övriga anställda 1 156 1 039
Varav resultatlön till övriga anställda - -
Sociala kostnader 397 322
Utdelning till aktieägare 0 0
Omsättning 14 608 11 586
Nyckeltal
Antal anställda 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 922 2 317
Personalkostnader per anställd (tkr) 345 287
Rörelseresultat, EBITDA -178 691
Nettoomsättningförändring 26,08% -%
Du Pont-modellen -9,22% 26,38%
Vinstmarginal -1,31% 5,89%
Bruttovinstmarginal 14,41% 18,90%
Rörelsekapital/omsättning 1,87% 5,52%
Soliditet 17,05% 22,15%
Kassalikviditet 56,29% 81,23%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 13 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...