Visa allt om Norrkärrs Förvaltnings AB
Visa allt om Norrkärrs Förvaltnings AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08
Nettoomsättning 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -7 -8 -7 -150 -7
Resultat efter finansnetto 25 22 51 1 656 -7
Årets resultat 16 13 40 1 656 -7
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 294
Omsättningstillgångar 1 323 1 463 1 597 1 700 45
Tillgångar 1 323 1 463 1 597 1 700 339
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 300 1 440 1 583 1 699 43
Obeskattade reserver 17 13 7 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 6 11 7 2 296
Skulder och eget kapital 1 323 1 463 1 597 1 700 339
Löner & utdelning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - 0
Sociala kostnader 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 155 0
Omsättning 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -7 -8 -7 -150 -7
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -%
Soliditet 99,26% 99,12% 99,47% 99,94% 12,68%
Kassalikviditet 22 050,00% 13 300,00% 22 814,29% 85 000,00% 15,20%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...