Visa allt om Malmö Fastighetsrådgivning AB
Visa allt om Malmö Fastighetsrådgivning AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 3 216 3 358 2 931 1 935 2 095
Övrig omsättning 27 23 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 476 168 287 -520 5
Resultat efter finansnetto 476 168 295 -512 5
Årets resultat 380 168 295 -512 4
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 10 466 1 730 3 059 1 690 2 294
Tillgångar 10 466 1 730 3 059 1 690 2 294
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 945 564 396 102 614
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 9 522 1 166 2 662 1 588 1 680
Skulder och eget kapital 10 466 1 730 3 059 1 690 2 294
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD 0 - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - -
Löner till övriga anställda 847 1 045 981 840 416
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - -
Sociala kostnader 256 367 267 317 131
Utdelning till aktieägare 400 0 0 0 0
Omsättning 3 243 3 381 2 931 1 935 2 095
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 608 1 679 1 466 1 935 2 095
Personalkostnader per anställd (tkr) 580 735 644 1 190 562
Rörelseresultat, EBITDA 476 168 287 -520 5
Nettoomsättningförändring -4,23% 14,57% 51,47% -7,64% -%
Du Pont-modellen 4,55% 9,71% 9,64% -30,30% 0,26%
Vinstmarginal 14,80% 5,00% 10,06% -26,46% 0,29%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 29,35% 16,80% 13,54% 5,27% 29,31%
Soliditet 9,03% 32,60% 12,95% 6,04% 26,77%
Kassalikviditet 109,91% 148,37% 114,91% 106,42% 136,55%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2016 är 6 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Bokslutet 2012 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...