Visa allt om Borgsten i Östergötland AB
Visa allt om Borgsten i Östergötland AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - 1 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 0 1 0 0 -13
Resultat efter finansnetto -13 57 -74 -108 -145 -30
Årets resultat -13 57 -74 2 15 -30
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200
Omsättningstillgångar 77 26 0 3 3 37
Tillgångar 2 277 2 226 2 200 2 203 2 203 2 237
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 20 -37 37 35 20
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 271 2 206 1 835 1 763 1 763 1 860
Kortfristiga skulder 0 1 402 403 405 357
Skulder och eget kapital 2 277 2 226 2 200 2 203 2 203 2 237
Löner & utdelning (tkr)
2016-08 2015-08
2014-08
2013-08 2012-08 2011-08
Löner till styrelse & VD - 0 0 - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 - - 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - -
Sociala kostnader - 0 0 - - 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 1 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda - 0 0 - - 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 0 0 1 0 0 -13
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -%
Soliditet 0,31% 0,90% -1,68% 1,68% 1,59% 0,89%
Kassalikviditet -% 2 600,00% 0,00% 0,74% 0,74% 10,36%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 2 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...