Visa allt om Jan Strindlund AB
Visa allt om Jan Strindlund AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 1 167 1 220 1 578 1 397 471
Övrig omsättning - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 146 100 244 155 10
Resultat efter finansnetto 132 99 244 161 4
Årets resultat 220 53 141 117 1
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 326 56 111 158 226
Omsättningstillgångar 684 847 824 649 452
Tillgångar 1 011 903 935 807 678
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 413 192 199 168 51
Obeskattade reserver 393 546 520 460 460
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 205 164 216 179 167
Skulder och eget kapital 1 011 903 935 807 678
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD 480 - 600 600 200
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - -
Löner till övriga anställda 0 480 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - -
Sociala kostnader 244 232 242 212 71
Utdelning till aktieägare 0 0 60 110 0
Omsättning 1 167 1 220 1 578 1 397 471
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 167 1 220 1 578 1 397 471
Personalkostnader per anställd (tkr) 728 715 850 834 282
Rörelseresultat, EBITDA 163 150 291 223 35
Nettoomsättningförändring -4,34% -22,69% 12,96% 196,60% -%
Du Pont-modellen 14,44% 11,07% 26,10% 19,95% 1,47%
Vinstmarginal 12,51% 8,20% 15,46% 11,52% 2,12%
Bruttovinstmarginal 99,74% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 41,05% 55,98% 38,53% 33,64% 60,51%
Soliditet 71,17% 68,43% 64,66% 62,83% 57,53%
Kassalikviditet 333,66% 516,46% 381,48% 362,57% 270,66%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 6 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...