Visa allt om Strängnäs Sjötaxi AB
Visa allt om Strängnäs Sjötaxi AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 * 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 76 - 69 75
Övrig omsättning - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -1 - -4 -68
Resultat efter finansnetto -1 - -4 -67
Årets resultat -1 - -4 -67
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 * 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 - 0 0
Anläggningstillgångar 195 - 243 267
Omsättningstillgångar 125 - 96 82
Tillgångar 320 - 339 348
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 28 - 49 53
Obeskattade reserver 0 - 0 0
Avsättningar (tkr) 0 - 0 0
Långfristiga skulder 0 - 0 0
Kortfristiga skulder 292 - 290 295
Skulder och eget kapital 320 - 339 348
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - -
Löner till övriga anställda 0 - - 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - -
Sociala kostnader 0 - - 0
Utdelning till aktieägare 0 - 0 0
Omsättning 76 - 69 75
Nyckeltal
Antal anställda 0 - - 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 23 - 20 -35
Nettoomsättningförändring -% -% -8,00% -%
Du Pont-modellen -0,31% -% -0,88% -19,25%
Vinstmarginal -1,32% -% -4,35% -89,33%
Bruttovinstmarginal 100,00% -% 100,00% 76,00%
Rörelsekapital/omsättning -219,74% -% -281,16% -284,00%
Soliditet 8,75% -% 14,45% 15,23%
Kassalikviditet 42,81% -% 33,10% 27,80%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2014-12: Flera brister
mer information

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...