Visa allt om Magnus Transport i Varberg AB
Visa allt om Magnus Transport i Varberg AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06
Nettoomsättning 10 155 8 311 3 785 2 234 1 642
Övrig omsättning 1 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 897 806 2 225 160
Resultat efter finansnetto 780 682 -74 160 96
Årets resultat 447 411 18 88 26
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 202 3 093 1 539 947 1 235
Omsättningstillgångar 2 122 1 848 890 622 355
Tillgångar 7 324 4 941 2 430 1 569 1 590
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 041 594 183 164 136
Obeskattade reserver 350 150 0 100 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 825 2 063 1 281 850 1 316
Kortfristiga skulder 2 108 2 133 966 454 138
Skulder och eget kapital 7 324 4 941 2 430 1 569 1 590
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
Löner till styrelse & VD - - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - -
Löner till övriga anställda 2 049 1 293 453 288 -
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - -
Sociala kostnader 766 491 206 105 -
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0
Omsättning 10 156 8 311 3 785 2 234 1 642
Nyckeltal
Antal anställda 6 4 1 1 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 693 2 078 3 785 2 234 -
Personalkostnader per anställd (tkr) 528 506 851 469 -
Rörelseresultat, EBITDA 1 566 1 370 410 513 365
Nettoomsättningförändring 22,19% 119,58% 69,43% 36,05% -%
Du Pont-modellen 12,25% 16,31% 0,08% 14,34% 10,06%
Vinstmarginal 8,83% 9,70% 0,05% 10,07% 9,74%
Bruttovinstmarginal 98,39% 90,47% 88,98% 95,21% 94,21%
Rörelsekapital/omsättning 0,14% -3,43% -2,01% 7,52% 13,22%
Soliditet 17,94% 14,39% 7,53% 15,15% 8,55%
Kassalikviditet 100,66% 86,64% 92,13% 137,00% 257,25%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 13 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...