Visa allt om Mattias Karlqvist Läkarpraktik AB
Visa allt om Mattias Karlqvist Läkarpraktik AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04
Nettoomsättning 0 0 1 522 1 668 106
Övrig omsättning - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -24 -104 979 826 19
Resultat efter finansnetto -27 -105 979 826 19
Årets resultat 2 0 569 454 9
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 175 25
Omsättningstillgångar 771 1 105 1 641 973 117
Tillgångar 771 1 105 1 641 1 148 142
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 411 563 792 513 59
Obeskattade reserver 323 353 460 213 6
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 38 189 390 422 77
Skulder och eget kapital 771 1 105 1 641 1 148 142
Löner & utdelning (tkr)
2016-04 2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
Löner till styrelse & VD - - - 431 20
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - -
Löner till övriga anställda - 57 236 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0
Sociala kostnader - 18 198 296 6
Utdelning till aktieägare 160 155 229 290 0
Omsättning 0 0 1 522 1 668 106
Nyckeltal
Antal anställda - 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 1 522 1 668 106
Personalkostnader per anställd (tkr) - 75 462 731 26
Rörelseresultat, EBITDA -24 -104 979 826 19
Nettoomsättningförändring -% -100,00% -8,75% 1 473,58% -%
Du Pont-modellen -% -% 59,66% 71,95% 13,38%
Vinstmarginal -% -% 64,32% 49,52% 17,92%
Bruttovinstmarginal -% -% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% 82,19% 33,03% 37,74%
Soliditet 85,98% 75,87% 70,13% 58,36% 44,66%
Kassalikviditet 2 028,95% 584,66% 420,77% 230,57% 151,95%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 11 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...