Visa allt om Lism AB
Visa allt om Lism AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04
Nettoomsättning 355 336 224 271 180
Övrig omsättning - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 226 203 108 118 82
Resultat efter finansnetto 226 203 108 118 82
Årets resultat 173 152 81 84 59
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 10 10 10 10 0
Omsättningstillgångar 481 357 229 209 147
Tillgångar 491 367 239 218 147
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 437 299 162 143 109
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 53 68 77 75 38
Skulder och eget kapital 491 367 239 218 147
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
Löner till styrelse & VD 0 - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - - - -
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - -
Sociala kostnader 0 - - - -
Utdelning till aktieägare 50 35 15 63 50
Omsättning 355 336 224 271 180
Nyckeltal
Antal anställda - - - - -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 226 203 108 118 82
Nettoomsättningförändring 5,65% 50,00% -17,34% 50,56% -%
Du Pont-modellen 46,03% 55,31% 45,19% 54,13% 55,78%
Vinstmarginal 63,66% 60,42% 48,21% 43,54% 45,56%
Bruttovinstmarginal 99,72% 99,70% 99,55% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 120,56% 86,01% 67,86% 49,45% 60,56%
Soliditet 89,00% 81,47% 67,78% 65,60% 74,15%
Kassalikviditet 907,55% 525,00% 297,40% 278,67% 386,84%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 11 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...