Visa allt om HXT Holding AB
Visa allt om HXT Holding AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -55 -22 -34 -31 -14
Resultat efter finansnetto 2 504 -29 -34 -43 -486
Årets resultat 2 504 -29 -34 -43 -486
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 596 1 083 1 089 1 070 450
Omsättningstillgångar 18 13 0 106 240
Tillgångar 3 614 1 096 1 089 1 176 690
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 174 621 565 343 287
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 125 0
Kortfristiga skulder 440 474 524 708 404
Skulder och eget kapital 3 614 1 096 1 089 1 176 690
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda - 0 0 - -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -55 -22 -34 -31 -14
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -%
Soliditet 87,83% 56,66% 51,88% 29,17% 41,59%
Kassalikviditet 4,09% 2,74% 0,00% 14,97% 59,41%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 7 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...