Visa allt om Ekebydalsborgen AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 22 093 3 374 5 192 6 600 156
Övrig omsättning 6 209 2 818 86 51 -
Rörelseresultat (EBIT) 3 739 -13 712 1 682 16
Resultat efter finansnetto 1 449 20 -26 312 -132
Årets resultat 1 127 10 18 222 -132
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 43 339 37 175 31 729 31 334 25 400
Omsättningstillgångar 13 535 5 225 983 2 021 219
Tillgångar 56 874 42 401 32 712 33 355 25 619
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 545 418 408 390 168
Obeskattade reserver 0 0 0 50 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 33 969 33 700 27 022 26 272 21 473
Kortfristiga skulder 21 360 8 282 5 283 6 643 3 978
Skulder och eget kapital 56 874 42 401 32 712 33 355 25 619
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - - 476 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - -
Löner till övriga anställda 4 786 1 566 171 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - -
Sociala kostnader 1 885 495 54 150 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0
Omsättning 28 302 6 192 5 278 6 651 156
Nyckeltal
Antal anställda 39 19 2 2 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 566 178 2 596 3 300 -
Personalkostnader per anställd (tkr) 187 116 156 356 -
Rörelseresultat, EBITDA 5 609 654 1 339 2 182 16
Nettoomsättningförändring 554,80% -35,02% -21,33% 4 130,77% -%
Du Pont-modellen 6,59% 0,05% 2,18% 5,04% 0,06%
Vinstmarginal 16,96% 0,59% 13,73% 25,48% 10,26%
Bruttovinstmarginal 86,87% 100,00% 100,00% 99,82% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -35,42% -90,60% -82,82% -70,03% -2 409,62%
Soliditet 2,72% 0,99% 1,25% 1,28% 0,66%
Kassalikviditet 63,37% 63,09% 18,61% 30,42% 5,51%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 7 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...