Visa allt om LITECOM AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06
Nettoomsättning 25 004 11 343 6 989 7 270 2 255
Övrig omsättning 5 50 19 3 915
Rörelseresultat (EBIT) 176 22 -423 524 3
Resultat efter finansnetto 147 9 -538 524 3
Årets resultat 147 9 -407 289 0
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 654 1 304 1 303 1 420 308
Omsättningstillgångar 6 021 3 784 1 881 3 185 1 184
Tillgångar 8 675 5 088 3 184 4 605 1 492
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 738 1 591 1 582 489 200
Obeskattade reserver 0 0 0 131 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 462 733 427 0 0
Kortfristiga skulder 3 476 2 765 1 175 3 985 1 292
Skulder och eget kapital 8 675 5 088 3 184 4 605 1 492
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
Löner till styrelse & VD - - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - -
Löner till övriga anställda 1 577 1 071 830 492 433
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - -
Sociala kostnader 623 432 309 218 195
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0
Omsättning 25 009 11 393 7 008 7 273 3 170
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 2 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 8 335 3 781 3 495 7 270 2 255
Personalkostnader per anställd (tkr) 783 556 572 710 632
Rörelseresultat, EBITDA 780 570 16 898 80
Nettoomsättningförändring 120,44% 62,30% -3,87% 222,39% -%
Du Pont-modellen 2,04% 0,43% -13,29% 11,38% 0,20%
Vinstmarginal 0,71% 0,19% -6,05% 7,21% 0,13%
Bruttovinstmarginal 19,84% 31,46% 35,23% 32,05% 13,30%
Rörelsekapital/omsättning 10,18% 8,98% 10,10% -11,00% -4,79%
Soliditet 20,03% 31,27% 49,69% 12,72% 13,40%
Kassalikviditet 173,22% 136,85% 160,09% 79,92% 91,64%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 13 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...