Visa allt om Saturnalia AB
Visa allt om Saturnalia AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06
Nettoomsättning 23 32 46 183 94
Övrig omsättning - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 14 17 31 161 68
Resultat efter finansnetto 14 17 32 162 68
Årets resultat 11 13 25 119 50
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 67 73 135 257 135
Tillgångar 67 73 135 257 135
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 61 63 75 170 100
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 6 10 59 87 35
Skulder och eget kapital 67 73 135 257 135
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 11 13 25 120 49
Omsättning 23 32 46 183 94
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 14 17 31 161 68
Nettoomsättningförändring -28,12% -30,43% -74,86% 94,68% -%
Du Pont-modellen 20,90% 23,29% 23,70% 63,04% 50,37%
Vinstmarginal 60,87% 53,12% 69,57% 88,52% 72,34%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 265,22% 196,88% 165,22% 92,90% 106,38%
Soliditet 91,04% 86,30% 55,56% 66,15% 74,07%
Kassalikviditet 1 116,67% 730,00% 228,81% 295,40% 385,71%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 13 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...