Visa allt om Foto Grafia AB
Visa allt om Foto Grafia AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 3 000 2 940 2 580 0
Övrig omsättning - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 241 28 -226 0
Resultat efter finansnetto 1 228 28 -226 0
Årets resultat 58 21 -167 0
Balansräkningar (tkr)
2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 709 730 538 50
Tillgångar 709 730 538 50
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 129 71 49 50
Obeskattade reserver 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 580 659 489 0
Skulder och eget kapital 709 730 538 50
Löner & utdelning (tkr)
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - -
Löner till övriga anställda 1 425 2 049 2 133 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - -
Sociala kostnader 321 863 663 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0
Omsättning 3 000 2 940 2 580 0
Nyckeltal
Antal anställda 6 8 8 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 500 368 323 -
Personalkostnader per anställd (tkr) 291 364 350 -
Rörelseresultat, EBITDA 1 241 28 -226 0
Nettoomsättningförändring 2,04% 13,95% -% -%
Du Pont-modellen 175,04% 3,97% -41,64% -%
Vinstmarginal 41,37% 0,99% -8,68% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% -%
Rörelsekapital/omsättning 4,30% 2,41% 1,90% -%
Soliditet 18,19% 9,73% 9,11% 100,00%
Kassalikviditet 122,24% 110,77% 110,02% -%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 7 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...