Visa allt om CERTA Claes Johansson Advokatbyrå AB
Visa allt om CERTA Claes Johansson Advokatbyrå AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 3 434 3 062 0 0 294
Övrig omsättning - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 782 913 -118 -29 61
Resultat efter finansnetto 788 1 266 -30 594 61
Årets resultat 608 711 2 329 24
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 216 116 116 118 0
Omsättningstillgångar 1 866 1 947 464 617 118
Tillgångar 2 082 2 063 579 735 118
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 174 1 116 405 449 74
Obeskattade reserver 443 443 113 148 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 466 505 61 138 43
Skulder och eget kapital 2 082 2 063 579 735 118
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12 2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - -
Löner till övriga anställda 1 006 841 60 0 -
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - -
Sociala kostnader 607 515 19 0 76
Utdelning till aktieägare 550 0 0 0 0
Omsättning 3 434 3 062 0 0 294
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 1 - -
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 717 1 531 - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 831 692 79 - -
Rörelseresultat, EBITDA 782 913 -118 -29 61
Nettoomsättningförändring 12,15% -% -% -100,00% -%
Du Pont-modellen 37,94% 61,42% -% -% 51,69%
Vinstmarginal 23,01% 41,38% -% -% 20,75%
Bruttovinstmarginal 88,35% 89,32% -% -% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 40,77% 47,09% -% -% 25,51%
Soliditet 72,98% 70,85% 85,17% 75,93% 62,71%
Kassalikviditet 400,43% 385,54% 760,66% 447,10% 274,42%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 7 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...